Omdat wij er mee willen aan bijdragen dat het contact tussen mensen zoveel mogelijk dient vermeden te worden zullen wij geen leveringen doen tijdens de volgende weekends:

3 en 4 april, 11 en 12 april.


wij hopen dat alles snel zal voorbij zijn en we onze leuke, plezante, lieve, bijzondere, heugelijke interacties met mekaar nog meer dan vroeger zullen waarderen en koesteren.


We missen jullie nu al en hopen samen met jullie op een snelle terugkeer van ons normale leven.

Samen met mekaar, want dat is wat ons mensen maakt.

¬© Copyright Passievoorontbijt.be     All Rights Reserved¬©